top of page
Juridiskie pakalpojumi
Datu aizsardzība

Fizisko personu datu aizsardzība  pēc būtības ir piemērojamo principu un procedūru kopums, lai rastu līdzsvaru starp fiziskās personas tiesībām uz privātumu un uzņēmēja interesi veikt saimniecisko darbību, reklamēt un uzlabot piedāvātos produktus vai pakalpojumus. Mums ir savs redzējums, kā ir iespējams nonākt līdz šādam līdzsvaram.

IMG_3585-2.jpg

Eduards Grietiņš

Nodokļu tiesības

Nodokļi ir svarīga juridisko un fizisko personu saimnieciskās darbības sastāvdaļa. Mūsu juristi palīdzēs novērst pievienotās vērtības nodokļa, ienākuma nodokļa, citu nodokļu un nodevu nepareizu piemērošanu, kā arī atrisināt jau radušās nodokļu nomaksas problēmas.
 

IMG_2862-2.JPG

Dmitrijs Kasjarums

Darba tiesības

Darba tiesības regulē darba devēja un darbinieka savstarpējās attiecības darba tiesisko attiecību nodibināšanas, darba pienākumu izpildes laikā, kā arī darba līguma izbeigšanas gadījumos. Mums ir daudzu gadu pieredze darba devēju un darbinieku konsultēšanā un pārstāvēšanā tiesā.


 

IMG_3585-2.jpg

Eduards Grietiņš

Pamatojums uzturēšanās atļaujai Latvijā un citās ES valstīs var būt darbs, investīcijas, komercdarbība, sporta vai zinātniskā darbība, laulība, vidējā vai augstākā izglītība, ārstēšanās un virkne citu iemeslu. Jau vairāk nekā 10 gadus veiksmīgi palīdzam mūsu klientiem migrācijas lietās (vairāk šeit).
 

IMG_2862-2.JPG

Dmitrijs Kasjarums

Korporatīvās tiesības

Komerctiesībās mēs visbiežāk saskaramies un palīdzam klientiem dibināt un pārdot uzņēmumus, sakārtot uzņēmumu īpašnieku, investoru un menedžmenta attiecības, veidot kapitāla pārstrukturēšanu, reorganizāciju un likvidāciju.
 

 

IMG_2879-2.JPG

Konstantīns Usačevs

IT

Mūsdienu dzīvi ir grūti iedomāties bez informācijas tehnoloģijām. Mēs palīdzam regulēt patērētāju un IT pakalpojumu sniedzēju attiecības saistībā ar produktu izstrādes un atbalsta kvalitātes kontroli, datu apstrādi un uzglabāšanu, jau radušos strīdu risināšanu pirmstiesas un tiesas ceļā.
 

IMG_2862-2.JPG

Dmitrijs Kasjarums

Darījumi un saistības

Mēs sniedzām konsultācijas un atbalstu klientiem visā saimnieciskās darbības ciklā, sākot no sarunām līdz saistību izpildei vairākās uzņēmējdarbības jomās: darījumi ar nekustamo īpašumu, vairum- un mazumtirdzniecība, rūpnieciskā ražošana un pakalpojumu sniegšana.

IMG_3585-2.jpg

Eduards Grietiņš

Administratīvās tiesības

Administratīvais process ir juridisko procedūru kopums, kas paredzēts privātpersonas komunikācijai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Mēs sniedzam konsultācijas par administratīvo procesu iestādē, kā arī nodrošinām pienācīgu aizstāvību, pārsūdzot administratīvos aktus tiesā.
 

IMG_3585-2.jpg

Eduards Grietiņš

Būvniecība

Juridiskie pakalpojumi būvniecības jomā saistīti ar atbalstu ēku būvniecībā, inženiertīklu ierīkošanā, būvju rekonstrukcijā, remontā un restaurācijā.

IMG_2862-2.JPG

Dmitrijs Kasjarums

bottom of page